Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Impressie van congres 'Archives without Borders'

  Op 30 en 31 augustus vond het internationale congres ‘Archives without Borders’ plaats in het Vredespaleis in Den Haag. Een korte impressie van enkele bijdragen aan een inspirerend en vol programma van lezingen en workshops.

 • Speech Martin Berendse op congres Archives without borders

  Op 30 en 31 augustus vond in het Vredespaleis in Den Haag het internationale congres 'Archives without Borders' plaats. De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Vereniging van Archivarissen in Nederland (KVAN) organiseerden deze bijeenkomst.

 • Congres Archives without borders

  Op 30 en 31 augustus 2010 organiseren de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie (VVBAD) en de Koninklijke Vereniging Archivarissen Nederland (KVAN) een internationaal congres onder de titel Archives without Borders. Deze bijeenkomst vindt plaats in het Vredespaleis te Den Haag.

 • F.J. Duparc-prijs 2010 voor jonge archivarissen Julia Romijn-Wixley en Aron de Vries

  Op 14 juni is tijdens de studiedagen van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen Nederland (KVAN) in conferentie-oord Rolduc te Kerkrade de F.J. Duparc-prijs 2010 uitgereikt. Prijswinnaars van dit jaar zijn Julia Romijn-Wixley en Aron de Vries, de auteurs van de studie Eigentijdse toegankelijkheid.

 • Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid publiceert Strategische Agenda

  In 2008 verenigden tien organisaties zich tot de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD). De missie van de NCDD is het verzekeren van de toegankelijkheid voor digitale gegevens in de publieke sector.

  Een onderzoek door het NCDD in 2009 leidde tot de verontrustende conclusie dat grote hoeveelheden digitale bestanden het risico lopen om verloren te gaan.

 • Tweede Kamer-vragen over informatiehuishouding rijksoverheid

  De demissionaire staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties hebben onlangs een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over de informatiehuishouding van de rijksoverheid.

 • Pilots nieuwe selectiemethodiek

  In 2009 zijn door de algemene rijksarchivaris voorstellen gedaan om de archiefachterstanden bij de rijksoverheid over de periode vanaf 1975 versneld weg te werken.

  De aanpak van deze achterstanden voorziet in het uitvoeren van een aantal pilots ten aanzien van verschillende aspecten van de waardering en selectie en van de archiefbewerking. Momenteel zijn deze pilots in volle gang.

 • Nieuwe cursus Behoudsmedewerker van start

  In september 2010 gaat de cursus Behoudsmedewerker Archieven, Bibliotheken en Musea weer van start.

  Deze cursus is bedoeld voor mensen die in de erfgoedsector werken aan beheer en behoud van collecties en die hun kennis graag willen updaten of uitbreiden. De looptijd van de cursus is één jaar.

  De cursus wordt gecoördineerd door het Nationaal Archief.

 • Algemene Rijksarchivaris nieuwe president International Council on Archives

  Met de overweldigende meerheid van stemmen is Martin Berendse, algemene Rijksarchivaris van Nederland gekozen tot president van de ICA (International Council on Archives), de belangrijkste organisatie voor de archiefgemeenschap wereldwijd. Meer dan 2000 particuliere en publieke archiefinstellingen van 165 landen zijn aangesloten bij de ICA.

 • Opening Nationaal Archief van Suriname

  Op 12 april opende President R.R. Venetiaan van Suriname het nieuwe gebouw van het Nationaal Archief in Paramaribo. Met deze nieuwbouw beschikt Suriname over een zeer professionele huisvesting van zijn archieven.