Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Standaardisatieraad voor beheer, advies en ontwikkeling kennisproducten

  Het Nationaal Archief heeft een Standaardisatieraad opgericht. De raad adviseert over de relevantie en juiste toepassing van kennisproducten die bijdragen aan de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Denk aan normen, methodes en handreikingen over wat overheidsorganisaties kunnen doen om hun informatie meer duurzaam toegankelijk te maken. Op 9 maart vond de eerste bijeenkomst plaats.

 • Aanwinsten kennisplatforms

  De nieuwe samenwerking met KVAN/BRAIN heeft geleid tot de oprichting van 2 nieuwe kennisplatforms: Juridische Vraagstukken en Toezicht. Daarnaast is vanuit de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en de expertgroep Webarchivering het kennisplatform Webarchivering ontstaan. “Een waardevolle aanvulling”, vertelt Puck Huitsing, coördinator bij BRAIN. “Want ook die onderwerpen spelen een belangrijke rol en schakel bij het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie.”

 • Week van het Digitaal Erfgoed loopt storm

  Van 7 t/m14 april 2017 organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed.

 • Zes burgemeesters openen VOC-tentoonstelling

  Op donderdag 23 februari openen de burgemeesters van de 6 VOC-steden Amsterdam, Delft, Enkhuizen, Hoorn, Middelburg en Rotterdam de tentoonstelling De wereld van de VOC in het Nationaal A

 • Algemene rijksarchivaris over Privacy by Design op iBestuur symposium

  Op 7 februari boog het iBestuur symposium zich over de ‘Grip op privacy’. Hoe doen we dat? Hoe kunnen we dit moeilijke vraagstuk oplossen.

 • Nu te beluisteren: Ketelaarlezing Het grenzeloze archief: droom of nachtmerrie

  De ketelaarlezing 2016 Het grenzeloze archief: droom of nachtmerrie van professor Valerie Frissen is nu te beluisteren op deze website. In haar lezing vertelt Frissen over de implicaties van de dataficering van de samenleving voor de archiefwereld.

 • Kennis over duurzame toegankelijkheid geborgd

  Nu het project is afgerond heeft het Nationaal Archief per 1 januari de DUTO-kwaliteitseisen en de DUTO-scan in beheer genomen. Hiermee is de basis gelegd voor het borgen van kennis en het bevorderen van het gebruik van DUTO (Duurzame Toegankelijkheid van Overheidsinformatie) binnen de overheid. Dat betekent niet dat de DUTO-kar alleen door het Nationaal Archief wordt getrokken. Samen met de sector zetten we ons in om digitale overheidsinformatie duurzaam toegankelijk te maken en houden.

 • Archief 2020: terugblik op 4 jaar programma archiefinnovatie

  Innovatieprogramma Archief 2020 is op 31 december 2016 afgerond. De resultaten, leerpunten en aanbevelingen van ervan staan in een kort verslag dat de algemene rijksarchivaris zal aanbieden aan de opdrachtgever en financier van het programma, het ministerie van OCW. “Vooral de samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden (overheden, archief- en informatieprofessionals en leveranciers) is van de grond gekomen”, vertelt Anouk Baving, die het programma 4 jaar lang managede. “Het programmabureau stimuleerde de sector en overheden om te communiceren en inzichten te delen; de ramen en deuren open te zetten. Die manier van werken is nu gemeengoed geworden.”

 • Afspraken over metadata voor een beter TMLO

  In het najaar van 2016 is gestart met de ontwikkeling van een Informatiemodel TMLO. Het model is een verdere uitwerking van het Toepassingsprofiel Metadatering Lokale Overheden (TMLO) en heeft als doel nadere afspraken te maken over de invulling van metadata-elementen van TMLO. De afspraken worden geformuleerd met en getoetst door de sector en leveranciers.

 • Gezamenlijke herijking Kennis- en Innovatieagenda

  KVAN/BRAIN en Nationaal Archief organiseren de komende tijd 6 bijeenkomsten door het hele land, om de huidigeKennis- en Innovatieagenda voor de archiefsector te actualiseren. De K&I-agenda is een gezamenlijke agenda die inspeelt op de kennisbehoefte in de sector. Vertegenwoordigers van alle archiefinstellingen zijn van harte welkom!