Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • DUTO-scan levert Veere concrete winst

  Maar liefst 11 concrete aanbevelingen kwamen naar voren uit de DUTO-scan bij de gemeente Veere. De scan is een  praktische standaard om aan de slag te gaan met de verbetering van duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie op basis van 13 kwaliteitseisen.

  In Veere lag de focus van de DUTO-scan op bestuurlijke besluitvorming, zoals raadsinformatie. Diana Teunissen, directielid van het Nationaal Archief, overhandigde 18 januari  het eindrapport aan de wethouder tijdens een goed bezocht seminar over de toekomst van archivering.

 • Samenwerking VenJ overbrengen beperkt openbare digitale informatie

  Het ministerie van Veiligheid en Justitie (VenJ) en het Nationaal Archief werken samen aan de overbrenging van beperkt openbare digitale informatie in het e-depot van het Nationaal Archief. Het gaat om vreemdelingendossiers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Het is voor het eerst dat ‘digital-born’ archieven met een beperking op de openbaarheid, worden overgebracht.

 • Tentoonstelling: De wereld van de VOC

  Vanaf 24 februari 2017 is in het Nationaal Archief de boeiende tentoonstelling De wereld van de VOC te zien. De bezoeker wordt op ontdekkingsreis meegenomen langs unieke kaarten, scheepsjournalen, brieven en tekeningen uit 200 jaar geschiedenis.

 • Keynote Marens Engelhard op bruisend Hoe Open? Festival

  “Wat archieven te bieden hebben wordt steeds kostbaarder en misschien ook schaarser: informatie die authentiek is en duurzaam toegankelijk blijft.” Zo sprak algemene rijksarchivaris Marens Engelhard op het Hoe Open Festival van 12 december. Een bevlogen lezing over nepnieuws, authenticiteit en beschikkingsrecht over je eigen data.

 • Historisch geheugen Suriname gaat terug naar eigen bodem

  Minister Jet Bussemaker en algemene rijksarchivaris Marens Engelhard overhandigen donderdag 19 januari de laatste  archiefdoos aan Rita Tjien-Fooh, directeur Nationaal Archief Suriname. Met deze symbolische handeling markeren zij de afronding van het project Teruggave Archieven Suriname. In dit project heeft het Nationaal Archief 800 meter Surinaams archief digitaal gekopieerd.

 • Openbaarheidsdag 2017

  Dinsdag 3 januari 2017 is het weer Openbaarheidsdag in het Nationaal Archief. Tal van interessante documenten zijn vanaf die dag zonder beperking voor iedereen in te zien.

 • Het Klokhuis in het Nationaal Archief

  Op maandag 12 december dook het televisieprogramma Het Klokhuis ons fotodepot in.

 • DUTO wordt volwassen: beheer kennisproducten van start in 2017      

  DUTO: een set van 13 kwaliteitseisen waarin is vastgelegd wanneer digitale informatie duurzaam toegankelijk is. Een praktische methode - de ‘DUTO-scan’- om die eisen te toetsen. En het thema duurzaam toegankelijke overheidsinformatie op de agenda’s van CIO’s en bestuurders. Dat zijn een aantal belangrijke resultaten van het project DUTO (Duurzame Toegankelijkheid Overheidsinformatie), dat eind december 2016 afloopt.

 • Erfenis van 4 jaar Archief 2020

  Een film, publicatie en vernieuwde website. Daarmee sluit het programmabureau Archief 2020 na 4 jaar af. Het is nu aan de archiefinstellingen, overheden en professionals om gezamenlijk duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie vlot te trekken en de energie vast te houden om te blijven innoveren.

 • Resultaat collectieregistratie: efficiency, kostenreductie en unieke vondsten

  Het Nationaal Archief beheert ongeveer een kwart miljoen (veelal unieke) kaarten en tekeningen. Op deze collectie wordt tussen 2014 en medio 2017 een complete registratie uitgevoerd: een standcontrole. Doordat de registratie van al deze kaarten straks op orde is, kan er een belangrijke slag geslagen worden bij de depotmaximalisatie, is er sprake van kostenreductie en verbeterde vindbaarheid voor het publiek. Belangrijke bijvangst van de standcontrole is de (her)ontdekking van verborgen schatten die de collectie herbergt.