Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • AVA_Net Symposium 2017 - De audiovisuele samenleving

  Op vrijdag 19 mei 2017 van 9:30 tot 17:30 vindt het AVA_Net Symposium plaats in het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum.

 • Nieuwe Schadeatlas Archieven

  Wat doe je als zilvervisjes flink hebben huisgehouden in een archief? En wat zijn de gevolgen van versleten naaiwerk van ingebonden papier? Of wat doet inktvraat met een document?

 • Digitaal archief Deltaprogramma blijvend toegankelijk via het Nationaal Archief

  De Nederlandse overheid wil vanaf 2017 volledig digitaal werken en publieke toegankelijkheid van overheidsinformatie verbeteren. Dat geldt ook voor haar archieven.

 • KVAN/BRAIN en Nationaal Archief on tour: doe mee!

  Waar worden we in ons dagelijks werk mee geconfronteerd en welke kennis hebben we nodig om daarmee om te gaan? Deze vraag staat centraal, zo stelde dagvoorzitter Puck Huitsing van BRAIN/KVAN op 15 februari, tijdens de eerste bijeenkomst van de kennistournee, in het Drents Archief in Assen.  

 • Beleidsherziening leidt tot minder voorwaarden open-datagebruik

  Het digitale materiaal dat het Nationaal Archief beheert is grotendeels beschikbaar als open data. Door wie en onder welke voorwaarden deze informatie gebruikt  kan worden, staat beschreven in het Beleid Open Collectiedata. Het Nationaal Archief heeft dit beleid onlangs geëvalueerd en aangepast ten gunste van hergebruik en toegankelijkheid van overheidsinformatie.

 • The Deep Archive: effecten van informatietechnologie en -intelligentie op de archiefwereld

  “In 2009 was de totale omvang van alle digitale opslag 500 Exabyte, oftewel 500 miljard Gigabyte, dat is 10 keer een stapel boeken van de aarde naar Pluto. Zeven jaar later is de toename exponentieel en zijn we in het tijdperk van de Zetabyte aanbeland. Die stapel boeken reikt nu tot buiten ons zonnestelsel. Het geeft de magnitude aan van de context van archiefinstellingen. Het vraagt om nieuwe manieren van werken, van kennis ontwikkelen en kennis delen.”

 • Standaardisatieraad voor beheer, advies en ontwikkeling kennisproducten

  Het Nationaal Archief heeft een Standaardisatieraad opgericht. De raad adviseert over de relevantie en juiste toepassing van kennisproducten die bijdragen aan de duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Denk aan normen, methodes en handreikingen over wat overheidsorganisaties kunnen doen om hun informatie meer duurzaam toegankelijk te maken. Op 9 maart vond de eerste bijeenkomst plaats.

 • Kennisbijeenkomst basiskennis metadata

  Basiskennis over standaarden, dat kregen de deelnemers aan de dynamische kennisbijeenkomst mee op 7 februari. Het ging daarbij specifiek over de standaarden RGBZ (Referentiemodel Gemeentelijke Basisgegevens van Zaken) en Toepassingsprofiel Metadata Lokale Overheden (TMLO). “Door deze basiskennis worden archiefprofessionals bij het zaakgericht werken gelijkwaardige gesprekspartners voor informatiespecialisten van de gemeentes”, vertelt Gijsbert Kruithof van het Nationaal Archief en lid van het kennisplatform Architectuur. Daarnaast was er die middag aandacht voor de relatie tussen RGBZ en TMLO.  

 • Aanwinsten kennisplatforms

  De nieuwe samenwerking met KVAN/BRAIN heeft geleid tot de oprichting van 2 nieuwe kennisplatforms: Juridische Vraagstukken en Toezicht. Daarnaast is vanuit de Nationale Coalitie Digitale Duurzaamheid (NCDD) en de expertgroep Webarchivering het kennisplatform Webarchivering ontstaan. “Een waardevolle aanvulling”, vertelt Puck Huitsing, coördinator bij BRAIN. “Want ook die onderwerpen spelen een belangrijke rol en schakel bij het duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie.”

 • Week van het Digitaal Erfgoed loopt storm

  Van 7 t/m14 april 2017 organiseert het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) voor de tweede keer de Week van het Digitaal Erfgoed.