Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Voorkeursformaten bevorderen duurzame toegankelijkheid

  Het e-Depot van het Nationaal Archief kan digitale informatie in allerlei vormen en in formaten ontvangen, duurzaam bewaren en beschikbaar stellen.

 • Project zorgt voor schat aan digitale rijksinformatie

  Het Nationaal Archief en de ’Regionaal Historische Centra (RHC’s) hebben de gezamenlijke opgave om 10% van de papieren Rijksarchiefcollectie te digitaliseren. Om zo de rijksarchieven voor de toekomst beter te kunnen bewaren, beheren en presenteren aan het publiek. Het programma Digitale Taken Rijksarchieven zet zich hiervoor in.

 • Het experimentele archief: leidraad voor spannende dialoog

  Verandering is de enige constante in de toekomst, aldus hoogleraar Publieke Innovatie Albert Meijer. Maar betrouwbare informatie blijft belangrijk. Dat vraagt om een andere manier van kijken naar archief, archieffunctie en archivaris. In een spannend essay breekt Meijer een lans voor het experimentele archief. Waar men experimenterend leert, in plaats van ‘regelgeleid’ werkt. Meijer schreef het essay in opdracht van het Nationaal onder de vlag van Archief 2020, als onderdeel van het Archieflab: The Future of Archives.

 • Nu beschikbaar: Handreiking Vervanging Archiefbescheiden 2.0

  De Handreiking Vervanging Archiefbescheiden is een basis voor en naslagwerk bij het proces van vervanging van archiefmateriaal (van papier naar digitaal). De 2.0-versie ervan is nu beschikbaar. Naast enkele verbeteringen zijn ook aanvullingen opgenomen over de uitzonderingen op vervanging en het bepalen van beeldkwaliteit. De belangrijkste verandering ten opzichte van de eerste versie uit 2014 is de toevoeging van een praktisch instrument voor het inrichten van het dagelijkse routinematige proces van scannen voor vervanging.

 • Overheden blijven samenwerken aan archiefinnovatie!

  Onder de vlag van Archief 2020 hebben overheidsorganisaties en hun archiefinstellingen samen werk gemaakt van archiefinnovatie. Het bewustzijn van het belang van betrouwbare informatie is gegroeid en veel instellingen en professionals hebben nieuwe kennis en leerzame ervaringen opgedaan. En er zijn diverse nieuwe instrumenten en voorzieningen voor informatiebeheer gerealiseerd. Op 1 december werd het innovatieprogramma Archief 2020 feestelijk afgesloten. Maar dat betekent absoluut niet het einde van archiefinnovatie!

 • Klare taal voor Linked Open Data

  Het Nationaal Archief is samen met Archief 2020 het project Archiefontologie Nadere Toegangen gestart. Het project levert een concreet model op voor het toepassen van Linked Open Data dat in de hele archiefsector bruikbaar is. Samen met (kennis)partners uit het veld zet dit project de eerste stappen voor een Linked Open Data-ontologie voor de archiefsector.

 • Stichting BREED en Nationaal Archief slaan de handen ineen

  Stichting BREED en het Nationaal Archief gaan samenwerken. “Als we de handen ineenslaan vanuit gedeelde belangen en ambities, creëren we één plek voor het vinden en delen van kennis en informatie, versterken we elkaar en maken we informatie op een eenduidige manier toegankelijk. Zo kunnen we nóg stevigere bruggen slaan tussen de werelden van archiefvormers enerzijds en archiefinstellingen anderzijds,” aldus Yvonne Welings, voorzitter Stichting BREED.

 • ‘Hoe open zijn wij?’ Doe de test en leer

  Het vergroten van de toegankelijkheid en bruikbaarheid van digitale informatie is een uitdaging voor veel organisaties. Wat komt er allemaal bij kijken? Welke aanpak te hanteren? En: hoe open is de organisatie nu? Om het antwoord te krijgen op deze vragen lanceert Archief 2020 het online toets- en leermodel ‘Hoe open zijn wij?’. Deze zelfevaluatietool geeft organisaties kennis, inzicht en aanbevelingen over het faciliteren van hergebruik van informatie en het aanbieden van open data.

 • 'Googelen' door archieven? De instrumenten zijn in de maak

  Er is veel meer mogelijk op het vlak van automatische tekstanalyse dan we denken. Op verschillende plekken zijn kansrijke instrumenten en technieken in de maak. Dat was de belangrijkste boodschap van de studiedag Googelen door archieven op 13 oktober, die werd georganiseerd door het Netwerk Oorlogsbronnen, het Nationaal Archief en Archief 2020.

 • Breed palet aan kennisvragen via het zakelijke loket

  Sinds 1 oktober heeft het Nationaal Archief één loket voor zakelijke dienstverlening. “Op die manier kunnen we klantgerichter en efficiënter werken”,  vertelt accountmanager Eva Dapperen.