Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nieuws

 • Inzending voor Stuiveling Open Data Award van start

  De overheid stelt zoveel mogelijk eigen data vrij beschikbaar. Om de inspanningen van overheidsorganisaties en hergebruikers van deze open data zichtbaar te maken en te belonen, wordt vanaf dit jaar de Stuiveling Open Data Award (SODA) uitgereikt. In het bijzonder is de award, ingesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, bedoeld om te laten zien wat er mogelijk is met open data en om het gebruik van open data aan te moedigen en in te zetten voor maatschappelijke vraagstukken.

 • 6 oktober: Inspiratiemiddag Toekomst Hergebruik Overheidsinformatie

  Hoe ziet de toekomst van het hergebruik van overheids- en archiefinformatie er uit? Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft de Open State Foundation in opdracht van Archief 2020 een inventarisatie uitgevoerd onder hergebruikers van informatie.

 • Geslaagde Kennisbijeenkomst taal- en spraaktechnologie voor de archiefsector

  20 september stond niet alleen in het teken van Prinsjesdag, terugkerende paralympiërs en vertragingen op het spoor door koperdiefstal. Het was ook de dag waarop bij het Nationaal Archief de kennisbijeenkomst Taal- en spraaktechnologie voor de archiefsector plaatsvond. Ruim 30 archief- en informatieprofessionals bezochten deze door het Nationaal Archief en de stichting Nederlandse Organisatie voor Taal- en Spraaktechnologie (NOTaS) georganiseerde bijeenkomst. En maakten kennis met taal- en spraaktechnologie (TST) en de mogelijkheden ervan voor de sector.

 • Preservation zoekt samenwerking

  Meewerken aan en meedenken over preservation? Graag! Het kennisplatform Preservation is 2 werkgroepen gestart: Implementatie van preservationbeleid over de vraag hoe Regionaal Historische Centra (RHC's) gebruik kunnen maken van de preservation policy van het Nationaal Archief; en Preservationstrategieën, dat zich momenteel buigt over vraag hoe we specifieke digitale bestandsformaten in de tijd authentiek en toegankelijk houden. Hiervoor zoeken we nauwe samenwerking met RHC’s en andere archief- en informatieprofessionals. 

 • Geweldige onderzoeksmogelijkheden door volautomatische archiefontsluiting

  Archiefinstellingen digitaliseren steeds meer collecties met als resultaat: meer beschikbaar materiaal op bijvoorbeeld websites. Een prachtige ontwikkeling. Maar wat als je de tekst in deze scans doorzoekbaar kan maken en op die manier elk gewenst woord of teken gevonden kan worden? De onderzoeksmogelijkheden zijn dan enorm.

 • Eén loket voor zakelijke dienstverlening

  Vanaf 3 oktober heeft het Nationaal Archief één loket voor vragen over zakelijke dienstverlening. Of de vraag nu technisch of inhoudelijk is, kort of juist erg uitgebreid, via dit punt wordt u te woord gestaan en geholpen. Het loket is maandag tot en met vrijdag van 9.00  tot 17.00 uur bereikbaar, via contact@nationaalarchief.nl of 070-331 5460.

 • Beslagen ten ijs na themamiddag Architectuur

  Op dinsdag 13 september 2016 organiseerde het Kennisplatform Architectuur samen met KING (Kwaliteits Instituut Nederlandse Gemeenten) een themamiddag over de GEMMA: de Gemeentelijke Model Architect

 • Actorenregister draagt bij aan transparante overheid

  Het actorenregister van het Nationaal Archief is live! Met deze database kan je de organisatorische ontwikkeling van de totale rijksoverheid door de tijd heen raadplegen. Niet alleen tekstbestanden, maar ook tijdbalken en organogrammen. Het draagt dus bij aan een open overheid. Het actorenregister is door iedereen te raadplegen via een website van het Nationaal Archief.

 • 20 september Kennisbijeenkomst taal- en spraaktechnologie voor de archiefsector

  Computers worden krachtiger en slimmer, beginnen de wereld te begrijpen, en kunnen steeds beter met die wereld –  en dus met ons - interacteren.

 • Vanaf 9 september fototentoonstelling Onderweg - Met de fotograaf op reis

  Het Nationaal Archief presenteert vanaf 9 september de prachtige fototentoonstelling Onderweg – Met de fotograaf op reis.