Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Aftrap archiefbewerkingsorganisatie Doc-Direkt

Op 28 januari jl. onthulde staatssecretaris Bijleveld van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de naam Doc-Direkt en de bijbehorende slogan: “Doc-Direkt. Werken aan een toegankelijke, tijdige en transparante informatievoorziening van de rijksoverheid”.

Daarmee gaf zij het startsein voor de oprichting van een nieuwe archiefdienst van en voor de rijksoverheid. Doc-Direkt krijgt twee vestigingen: één in Den Haag en één in Winschoten (waar nu de Centrale Archief Selectiedienst (CAS) zetelt).

Vooraf

De afgelopen jaren (2006-2009) is in het kader van het Project Wegwerken Archiefachterstanden (PWAA) intensief samengewerkt door de departementen, de CAS en het Nationaal Archief om de bestaande achterstanden in de bewerking en overbrenging van archiefmateriaal van vóór 1975 weg te werken. Doc-Direkt bouwt voort op de binnen PWAA opgedane ervaringen.

Doel

Doel van Doc-Direkt is om binnen 10 jaar vanaf nu de papieren archieven, die vanaf 1976 door de verschillende ministeries en Hoge Colleges van Staat zijn gevormd, te verwerken. Dat moet ertoe leiden dat al het archiefmateriaal vanaf 1976 over maximaal 10 jaar beschikbaar is voor de Nederlandse burgers op/via de studiezaal van het Nationaal Archief. Daarmee wordt invulling gegeven aan de grondwettelijke opdracht van de overheid om relevante overheidsinformatie beschikbaar te stellen aan de samenleving.

Opbouw

In de komende jaren (tot 2012) gaat Doc-Direkt werken aan het (op)bouwen van de nieuwe archiefbewerkingsorganisatie. Tot en met 2019 werken Doc-Direkt en het Nationaal Archief dan vervolgens samen aan het verwerken, bewerken en beschikbaarstellen van de archieven van de rijksoverheid vanaf 1976. Dit vraagt om een extra inzet van mensen. Bij Doc-Direkt zal daarom binnen het programma “Vernieuwing van de Rijksdienst” voor 190 mensen tijdelijk werkgelegenheid gecreëerd worden in Den Haag en Winschoten.

Bijzonder materiaal

Onder het materiaal dat Doc-Direkt gaat bewerken zitten bijzondere archieven, zoals:

  • stukken over de Paspoortaffaire;
  • archiefstukken van de Nederlandse voorzitterschappen van de Europese Unie, onder andere leidend tot het Verdrag van Maastricht en het Verdrag van Amsterdam;
  • recentere archieven, met verslagen en onderzoeksmateriaal van diverse spraakmakende (parlementaire enquete-)commissies.