Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Nationaal Archief neemt collectie Spaarnestad Photo op

Een geweldige operatie is voltooid: met de komst van de laatste vrachtwagen zijn 12 miljoen foto's, (glas)negatieven en dia's die tezamen de collectie Spaarnestad vormen, van Haarlem verhuisd naar het Nationaal Archief in Den Haag. De verwerving zorgt ervoor dat de fotocollectie van het Nationaal Archief niet alleen een van de grootste van Europa wordt, maar ook een van de belangrijkste op het gebied van fotojournalistiek.

Grote cultuurhistorische waarde

Martin Berendse, directeur Nationaal Archief, is opgetogen over de komst van het archief. 'Spaarnestad is een geweldige aanvulling op de reeds bestaande collectie van foto-, kaart- en archiefmateriaal.' Het Nationaal Archief telt inclusief Spaarnestad zo'n 15 miljoen foto's, 300.000 kaarten en 115 kilometer strekkend archief. 'De cultuurhistorische waarde is groot. Er zit veel schitterend materiaal bij en de reikwijdte van de onderwerpen is enorm.' Bovendien: 'Je kunt het zo gek niet bedenken, of we hebben straks prachtig fotomateriaal bij zo'n beetje elk laat negentiende of twintigste-eeuws onderwerp in de archieven', aldus Berendse.

Optimale archivering, conservering en ontsluiting

Peter van den Doel, directeur van Spaarnestad, spreekt van een 'ontzettend goede deal'. 'Als het Nationaal Archief onze collectie niet had overgenomen, dan was de toekomst van het archief zeer onzeker geweest.' Om de omvangrijke collectie optimaal te archiveren, conserveren en ontsluiten heeft Van den Doel het Nationaal Archief gevraagd om het archief over te nemen. Afgesproken is dat het Nationaal Archief de foto's in eigendom en beheer krijgt. Spaarnestad Photo blijft bestaan om de exploitatie van de beeldrechten voor haar rekening te nemen. De opbrengsten worden gestoken in het beheer en behoud van de miljoenen foto's, dia's en negatieven.

Fotoarchief van uitgeverij De Spaarnestad

Het archief Spaarnestad is ontstaan in 1906, als fotoarchief van de Haarlemse uitgeverij De Spaarnestad. Door de jaren heen zijn er flink wat fotoarchieven aan toegevoegd. Zo zit er in het archief meer dan een half miljoen fotoafdrukken van ABC press. Maar ook 40.000 kleurendia's van het Nederlandse bureau van The Associated Press, foto's van De Waarheid, Elsevier, HP/De Tijd en van het Emigratiearchief. Er zitten grote namen tussen: Ed van der Elsken, Anton Corbijn, Moholy Nagy, Henri Cartier-Bresson en Ansel Adams. Bij elkaar biedt de collectie een rijke visualisatie van zo'n beetje alle belangwekkende gebeurtenissen in de twintigste eeuw, nationaal, maar ook internationaal.

Aanvulling op beeldcollectie van het Nationaal Archief

Ook het reeds bestaande fotoarchief van het Nationaal Archief vormt een rijke collectie. Daarin is onder meer beeldmateriaal van de Rijksvoorlichtingsdienst terug te vinden, Anefo, het beeldarchief van de KNVB en dat van de bekende fotograaf Willem van de Poll.
Het verwerven van de Spaarnestad-collectie past in het beleid van het Nationaal Archief om meer aandacht te geven aan historische fotografie en meer voor Nederland belangwekkende fotoarchieven te verwerven.

Noot voor de redactie

voor meer informatie kunt u terecht bij concerncommunicatie Nationaal Archief. Tjeerd Agema is bereikbaar via tjeerd.agema@nationaalarchief.nl