Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Publiek kan gaan graven in VVD-archief

Het archief van de VVD-Tweede Kamerfractie wordt donderdag 15 oktober om 16.30 uur overgedragen aan het Nationaal Archief. De formele overdracht vindt die dag in de Tweede Kamer plaats tussen de secretaris van de huidige fractie, Tweede Kamerlid Ton Elias, en Algemeen Rijksarchivaris Marens Engelhard. Vanaf dat moment is het archief van de liberale fractie, dat hoofdzakelijk stukken uit de periode 1963 tot en met 2002 bevat, te raadplegen voor publiek in het Nationaal Archief.

Een archief laat je niet verstoffen op zolder

Door de overdracht van het archief  krijgen onderzoekers, wetenschappers en andere geïnteresseerden toegang tot de rijke geschiedenis van de VVD. Het archief bevat handgeschreven brieven van oud-politiek leiders tot niet eerder geraadpleegde diskettes van Frits Bolkestein. In totaal wordt er 48 meter archief vanuit de Tweede Kamer toegevoegd aan de collectie van het Nationaal Archief. VVD’er Elias: "We dragen een schat aan informatie over aan het publiek. Hoewel we het niet verplicht zijn, volgen we hiermee de Archiefwet. Het archief kan beter toegankelijk zijn voor publiek, dan bij ons verstoffen op zolder”. Engelhard benadrukt: "Wij zijn verheugd dat de VVD heeft besloten het gehele fractiearchief onder te brengen bij het Nationaal Archief. Openbaarheid en toegankelijkheid zijn de speerpunten van het Nationaal Archief en daarmee de hoekstenen van de democratie”. Het archief bevat naast handgeschreven brieven en getypte correspondenties onder andere ook vergaderstukken, memo's, videobanden, personeelsbestanden en verslagen van kabinetsformaties.

Wat onthult het archief?

De VVD is in 1948 mede opgericht door Pieter Oud. Door zijn gecombineerde functies van Tweede Kamerlid en fractievoorzitter, partijvoorzitter én burgemeester van Rotterdam, zijn documenten sporadisch bewaard in het VVD-archief. Pas na 1963, toen Edzo Toxopeus Oud opvolgde als fractievoorzitter, werd er steeds meer en beter gedocumenteerd. Elias: ,,De warme en hechte band tussen VVD’ers loopt als een rode draad door het archief. In voor- en tegenspoed. Bijvoorbeeld een bedankbriefje van toenmalig vicepremier Hans Wiegel aan Erica Terpstra, waarin hij bekent met weemoed terug te denken aan zijn collega-Kamerleden.  Of een bijzonder boekje met persoonlijke herinneringen van collega’s aan VVD-Kamerlid Philippe Brood, die in 2000 op slechts 35-jarige leeftijd kwam te overlijden op zijn werkkamer aan het Binnenhof.” Maar ook inhoudelijk valt er zeker nog wat te halen volgens Elias: ,,Bijvoorbeeld de spreekpunten waarmee de VVD-fractie het Kamerlid met de milieuportefeuille machtigde om in 1989 daags voor het beslissende kabinetsberaad krachtige taal uit te slaan over het reiskostenforfait. Daarover zou het tweede kabinet-Lubbers vervolgens vallen, waarna de VVD in de oppositie terechtkwam. Kortom: boeiend materiaal en voor elk wat wils.” 

Over het Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert en presenteert bijna duizend jaar geschiedenis van Nederland. 125 kilometer archieven, 15 miljoen foto’s, 300.000 kaarten en tekeningen vormen het geheugen van Nederland. In het publiekscentrum van het Nationaal Archief maakt de bezoeker op een vernieuwende en interactieve wijze kennis met de unieke en rijke collectie van het archief.

Adres
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag

Openingstijden:
dinsdag van 10.00 tot 21.00 uur
woensdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur
zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur
www.gahetna.nl/willem