Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

DE REE archiefsystemen en Algemene Rijksarchivaris ondertekenen samenwerkingsovereenkomst

Vandaag hebben de directeur van DE REE archiefsystemen, Erik de Ree, en de Algemene Rijksarchivaris, Martin Berendse, een 2-jarige samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor het ontwikkelen en onderhouden van software voor het beschikbaarstellen van archieftoegangen aan het Europese archiefportaal Archives Portal Europe (APE).

In de overeenkomst is vastgelegd dat DE REE archiefsystemen zich zal inspannen zoveel mogelijk archieftoegangen, in samenwerking met klanten van DE REE archiefsystemen, beschikbaar te stellen aan het Europese archiefplatform APE. De overeenkomst betreft het aggregeren van de archieftoegangen van circa 80 Nederlandse archiefinstellingen die samenwerken in het archiefportaal Archieven.nl, waarop naar schatting 70% van het Nederlandse archiefgoed is vertegenwoordigd.

Toegankelijkheid van de Archiefcollectie NL

De getekende overeenkomst zorgt voor het beschikbaarstellen van de informatie in een Europese context. De beoogde resultaten passen in het beleid van de overheid om de Archiefcollectie NL als open data beter toegankelijk te maken. Dit verhoogt het maatschappelijk rendement van openbare collecties, overeenkomstig de uitgangspunten van de Archiefvisie die in 2011 aan de Tweede Kamer is gestuurd. De toegangen van het Nationaal Archief zijn reeds als open data voor hergebruik, via de website gahetNA en initiatieven zoals APEx, beschikbaar voor de archiefgebruikers. In het kader daarvan zal vanaf heden begonnen worden de toegangen van het Nationaal Archief ook doorzoekbaar te maken op Archieven.nl.

Grote stap voorwaarts

De Algemene Rijksarchivaris is verantwoordelijk voor zowel het Innovatieprogramma voor de archiefsector (2013-2016) als ook (binnen Nederland) voor het programma dat het Europese archiefportaal doorontwikkelt (APEx). Hij ziet de samenwerking daarom als een goede stap in de richting van het behalen van de doelstellingen van beide programma’s.

Noot voor de redactie: 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nelleke de Kort via e-mail: nelleke.de.kort@nationaalarchief.nl.