Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Regionele bijeenkomsten Archiefvisie

OCW heeft op 6 oktober (Zwolle) en 12 oktober 2010 (Eindhoven) twee bijeenkomsten georganiseerd onder de noemer "Archieven met het oog op morgen". De bijeenkomsten zijn opgezet om te komen tot een door het gehele veld gedragen nieuwe Archiefvisie.