Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Waarom een nieuwe Archiefvisie?

Waarom nu een nieuwe archiefvisie?

De laatste keer dat een bewindspersoon op het beleidsterrein archieven zijn visie aan de Kamer kenbaar maakte was in 2002. Interactief archief (2002) (PDF, 111,46kB) stelde een substantiële vergroting van het publieksbereik van archieven centraal. Die visie is nu, bijna een decennium later, dringend toe aan actualisering. De ambities van de overheid met digitaal werken komen steeds hoger te liggen. Steeds meer processen vinden digitaal en niet langer op papier plaats. De duurzame opslag van informatie en documenten vraagt inmiddels om structurele oplossingen die er tot nu  toe alleen experimenteel waren. Ook vraagt de koppeling van systemen en bestanden tussen overheidsinstanties in toenemende mate om een betere uitwisselbaarheid van digitale informatie. Bovendien waren archivering en archiefbeheer bij de overheid, selectie van archieven, collectievorming bij archiefinstellingen duurzaamheid van digitaal archief en het archiefbestel nog niet eerder onderdeel van één visie.

Is er wat te kiezen?

Jazeker. OCW werkt de visie op vier deelgebieden uit. Binnen deze thema’s kan de overheid zich straks op verschillende wijzen en in verschillende mate manifesteren: de overheid laat op zijn beloop (‘laissez faire’), de overheid bevordert en stimuleert of de overheid neemt de regie ter hand. Uiteindelijk zal de visie definitieve keuzes moeten maken, waarbij OCW uw inbreng nadrukkelijk op prijs stelt.