Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Ondersteuning PDC

Ondersteuning aan de Regionale Historische Centra

Het Nationaal Archief ondersteunt de RHC’s al met een aantal producten en diensten Alle producten en diensten waar (op termijn) gebruik van kan worden gemaakt zijn weergegeven in een producten- en dienstencatalogus (PDC) voor RHC’s. Ook is er een draaiboek waarin staat wat een RHC geregeld moet hebben voordat de verbinding met het e-depot tot stand kan komen.

Ondersteuning aan de ministeries

Het Nationaal Archief ontwikkelt producten en diensten om de ministeries te ondersteunen bij het overdragen van hun informatie naar het e-Depot. Deze staan in de producten- en dienstencatalogus (PDC) voor departementen. Ook is er een draaiboek waarin staat wat een ministerie geregeld moet hebben voordat de verbinding met het e-Depot tot stand kan komen.

Ondersteuning aan andere overheden

Bent u geïnteresseerd om aan te sluiten bij het e-Depot van het Nationaal Archief en de RHC’s? Neem dan contact op met het Regionaal Historisch Centrum in uw provincie. Wilt u meer weten over de juridische consequenties hiervan, lees dan het document Aansluiten bij een e-Depot. Publieke samenwerking en het e-Depot.

De PDC is er ook in het Engels: National Archives of the Netherlands products and services catalogue.