Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

E-depot

Evaluatie e-Depotaansluiting Noord-Hollands Archief

Het Noord-Hollands Archief (NHA) is het eerste Regionaal Historisch Centrum (RHC) waarbij, op basis van een hogere versie van de software en een nieuw inrichtingsschema (TopX2), het e-Depot in productie is genomen. Op dinsdag 10 februari hebben zo’n 60 medewerkers van RHC’s, het NHA en het Nationaal Archief dit feit gevierd en geëvalueerd. 

eDepot belangrijke component in pilot NHA-Haarlem

Het is efficiënt, mogelijk en financieel verantwoord om digitale dossiers van de gemeente Haarlem al direct na afsluiting op te nemen in het digitale depot van het Noord-Hollands Archief (NHA). Zo luidt de conclusie van het onderzoek ‘Uitplaatsing digitaal archief gemeente Haarlem’ dat het NHA op 17 november met gepaste trots aan zo’n 100 deelnemers presenteerde. Het NHA maakte voor deze pilot gebruik van het eDepot – het digitale depot van het Nationaal Archief.

Onderzoeksrapport e-Depot Nationaal Archief

Het Nationaal Archief en de Regionaal Historische Centra (RHC’s) zetten zich gezamenlijk in voor duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie. Het eDepot is een dienst van het Nationaal Archief voor het duurzaam beheren en beschikbaar stellen van deze digitale informatie. Om de dienstverlening zo goed mogelijk aan te laten sluiten op de behoefte van de klant is de infrastructuur en organisatie achter het eDepot onlangs onderzocht. Het onderzoek is gedaan door Programma Digitale Taken Rijksarchieven (DTR) van het Nationaal Archief.

E-depotcursus voor RHC's

Goedwerkende e-depots dragen bij aan duurzame en gemeenschappelijke toegankelijkheid van digitale informatie. Op die manier zorgen archiefinstellingen dat digitale informatie in de toekomst nog steeds eenduidig te ontsluiten is en - belangrijker nog - geraadpleegd kan worden. Maar wat is een goedwerkend e-depot?

Bijeenkomst Informatie- en archiefbeheer

E-depot en archieftoezicht vormden de centrale thema’s van de Informatie- en archiefbijeenkomst van 28 september. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC), de Provinciale Archiefinspectie en de Vereniging van Brabantse Gemeenten organiseerden het evenement. Genodigden waren bestuurders en informatie- en archiefprofessionals.

Brief Informatiestrategie Rijk naar de Tweede Kamer

Op 15 november heeft minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de I-strategie Rijk aan de Tweede Kamer aangeboden. De I-strategie Rijk bouwt voort op het programma Compacte Rijksdienst, dat tot doel heeft de rijksoverheid kleiner en krachtiger te maken.

Gezamenlijk e-Depot Regionale Historische Centra en Nationaal Archief stap dichterbij

De voorbereidingen voor de implementatie van een gemeenschappelijk e-Depot voor de Regionale Historische Centra (RHC’s) en het Nationaal Archief zijn in volle gang. Onlangs is een belangrijke mijlpaal bereikt: de stuurgroep heeft haar goedkeuring gegeven aan de plannen van aanpak, die de Werkgroep Voorbereiding Implementatie e-Depot RHC's (afgekort WVI) heeft opgesteld.

Miniconferentie gezamenlijke e-Depotvoorzieningen

Het belang van het digitaal duurzaam toegankelijk houden van overheidsinformatie is onverminderd groot.

Samenwerkingsconvenant Voorbereiding Implementatie e-Depot van het Nationaal Archief en de Regionale Historische Centra 2011-2012

Achtergrond

Tijdens het 263e Convent van directeuren van de 11 Regionale Historische Centra (RHC’s) en het Nationaal Archief is een convenant ondertekend. Deze overeenkomst is het startschot voor de fase 'Voorbereiding Implementatie e-Depot'. Door de ondertekening van het convenant spreken alle betrokken partijen de ambitie uit om te komen tot optimale afstemming van ieders taken en een optimale inrichting van het proces dat is gericht op de voorbereiding van de implementatie van een gemeenschappelijk e-Depot bij alle Regionale Historische Centra.

Miniconferentie gemeenschappelijke e-Depot voorzieningen, 30 juni 2011

Op donderdag 30 juni aanstaande vindt op uitnodiging van het Nationaal Archief namens de ArchiefCoalitie Digitale Duurzaamheid (ACDD) een miniconferentie plaats over gemeenschappelijke e-Depotvoorzieningen.