Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Onderwerpen

De website van het Nationaal Archief is opgezet langs de lijnen van de verschillende schakels van de informatie- en archiefketen. Dat betekent dat de informatie is geordend volgens het proces dat de informatiedrager zelf in de organisatie doorloopt. Alle informatie die door de overheid wordt gevormd in het kader van haar taak, doorloopt de verschillende schakels:

  1. Informatiebeheer en archiefvorming
  2. Waardering en selectie
  3. Overbrenging en vervreemding
  4. Openbaarheid en toegankelijkheid