Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Programma Archief 2020

Het innovatieprogramma Archief 2020 sloot eind december 2016 af. Vier jaar lang zette het programma zich in voor de samenwerking met andere (regionale) archiefinstellingen en lokale overheden om de weg naar duurzame toegankelijkheid van overheidsinformatie gezamenlijk te verkennen en betreden. 

Het programma heeft gewerkt aan ontwikkeling van landelijke afspraken voor digitale duurzaamheid en toegankelijkheid van overheidsinformatie, stimuleerde pilots en proefprojecten en bevorderde de samenwerking en kennisdeling tussen archiefvormers en archiefbeheerders en informatieprofessionals. Waar mogelijk werd gebruik gemaakt van bestaande instrumenten en aangehaakt bij lopende ontwikkelingen. 

De lessons learned en ontwikkelde kennisproducten zijn overgenomen door diverse organisaties, waaronder het Nationaal Archief. De oogst van Archief 2020 is te vinden op de website. Deze blijft beschikbaar tot eind 2017.

Samenwerkingspartners

Voor de uitvoering van het innovatieprogramma werkten de partners die het Archiefconvenant hebben ondertekend, intensief samen in projecten: het ministerie van OCW, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW).