Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Vastgestelde hotspots

Hotspots zijn gebeurtenissen of kwesties die leiden tot een opvallende of intensieve interactie tussen overheid en burgers of tussen burgers onderling, denk aan rampen, kabinetscrises, landelijke protestacties. Voor het blijvend bewaren van dergelijke informatie heeft het Nationaal Archief de hotspot-monitor ontwikkeld. Om de hotspots te bepalen, voeren zorgdragers de hotspot-monitor periodiek uit als aanvulling op hun selectielijst. Ze verplichten zich om informatie m.b.t. vastgestelde hotspots te bewaren op grond van artikel 5, lid 1 onder e van het Archiefbesluit.

Het overzicht van vastgestelde hotspots wordt door het Nationaal Archief gepubliceerd op deze site. Meer informatie over de hotspot-monitor vindt u in de handreiking voor waardering en selectie Belangen in balans. 

Selectie en overbrenging

Selectie en overbrenging naar een archiefbewaarplaats van deze archiefbescheiden vindt plaats onder dezelfde bepalingen als selectie en overbrenging op basis van een selectielijst. Het betreft dus archiefbescheiden ongeacht hun vorm die te zijner tijd worden overgedragen als onderdeel van een archief.

Vastgestelde hotspots

In het Strategisch InformatieOverleg (SIO) tussen het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nationaal Archief op 16 februari 2017 zijn hotspots vastgesteld voor de periode januari 2014 - augustus 2015.