Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Informatiebeheer en archiefvorming

Tijdens de uitvoering van werkprocessen ontstaan binnen elke organisatie archiefbescheiden. Deze archiefbescheiden zijn een weergave van wat er is gecommuniceerd, welke beslissingen zijn genomen, welke afspraken er zijn gemaakt of welke handelingen er zijn verricht. Dat kan in allerlei vormen zijn: op papier, maar steeds vaker digitaal. Overheidsarchieven zijn niet alleen van belang voor een goede bedrijfsvoering, ze zijn eveneens onmisbaar om verantwoording af te kunnen leggen aan onze samenleving.  

Voor meer informatie over het archiefbestel in Nederland zie de archievenpagina van het Ministerie van OCW.