Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Migratie

Migratie van bestanden betekent dat ze worden overgezet van de ene hardwareconfiguratie of softwareapplicatie naar de andere. Het is een van de bekendste en meest toegepaste bewaarstrategieën, relatief goedkoop en eenvoudig toe te passen. Tegelijkertijd is migratie ook de meest bekritiseerde bewaarstrategie. Een voorbeeld is de migratie van een bestand van Word 97 naar Word 2000, of, wat ingewikkelder, van Apple Macintosh naar Windows.

Er zijn drie bezwaren tegen migratie:

  • De resultaten van het overzetten zijn vaak onvoorspelbaar. Dat komt meestal door een gebrek aan documentatie, of omdat er onvoldoende is getest. Als een nieuwe softwareversie op de markt komt, voeren veel mensen simpelweg een update van hun documenten uit. Niet zelden leidt dit tot verlies van informatie. De nieuwe software kan het bestand bijvoorbeeld niet altijd op dezelfde manier 'lezen' als de oorspronkelijke software, met als gevolg dat inhoud, structuur, uiterlijk of gedrag van het digitale object verloren kunnen gaan.
  • Migratie kan van invloed zijn op de authenticiteit van een document. Ieder document moet worden bewaard als 'authentiek', omdat de betekenis en de geldigheid anders niet kunnen worden gewaarborgd. Dit heeft zowel juridische als archivistische implicaties.
  • Migratie moet om de paar jaar worden herhaald.

Ondanks deze bezwaren is migratie een goede bewaarstrategie voor organisaties die bepaalde soorten digitale objecten zoals databases, spreadsheets of tekstdocumenten voor de korte termijn (maximaal tien jaar) willen bewaren.

Voor meer informatie over migratie: zie het Whitepaper Migratie.