Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Technologiebehoud

Aan het begin van het digitale tijdperk leek het een goede oplossing de computer met de bijbehorende programmatuur te bewaren zolang de documenten die erop waren gemaakt, bewaard moesten worden. Deze bewaarstrategie blijkt een kostbare en technologisch ingewikkelde methode. Toch maken sommige grote bedrijven er in de praktijk wel gebruik van. Het grote nadeel van deze bewaarstrategie is echter dat de ondersteuning van de software en de hardware verdwijnt. De onderdelen die nodig zijn om de hardware operationeel te houden, worden steeds schaarser omdat producenten verouderde onderdelen niet langer op voorraad houden.

Het aantal machines dat oude bestanden kan lezen, neemt constant af om de eenvoudige reden dat computers niet oneindig blijven werken. Maar ook de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het gebruiken van de hardware en de software worden schaars en verdwijnen uiteindelijk. Vanwege de hoge kosten en de technische problemen is technologiebehoud dan ook geen bruikbare bewaarmethode.