Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Digitale objecten bewaren

Een informatieobject is een verzamelnaam voor de verschillende formaten van digitale informatie. Niet de inhoud, maar de vorm staat centraal: is het bijvoorbeeld een e-mail, een spreadsheet, een tekstdocument, een database of een website?

Ingevolge de Nederlandse wet- en regelgeving moeten in digitale vorm opgemaakte én gebruikte documenten ook in digitale vorm worden bewaard. Op dit moment worden de meeste documenten gemaakt met de intentie ze af te drukken op papier. Bij de creatie wordt nog onvoldoende rekening gehouden met de digitale levensduur van het document.

Bewaarmethode

De beste bewaarmethode verschilt per digitaal informatieobject: een e-mail moet anders worden bewaard dan een database of een tekstdocument. De bewaarmethode hangt ook af van de lengte van de periode dat informatieobjecten bewaard moeten blijven. Een informatieobject dat voor onbepaalde tijd behouden moet blijven, dient anders te worden behandeld dan een dat slechts 5 jaar bewaard hoeft te blijven.