Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Toezicht op archieven bij overheidsorganisaties

De archiefinspecties van het Rijk (Erfgoedinspectie), de provincies en de gemeenten houden toezicht op overheidsarchieven: www.archiefinspectie.nl.
In gemeenten en bij waterschappen met een openbare archiefdienst oefent ook de betreffende archivaris toezicht uit. De provinciale archiefinspectie ziet toe op de archiefzorg bij provinciale overheid, gemeentelijke overheid en waterschappen.
Het toezicht over de resterende overheidsorganen wordt uitgevoerd door de Erfgoedinspectie: www.erfgoedinspectie.nl.