Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Authenticiteit

Wanneer is een document authentiek? Die vraag is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn omstandigheden die het bewaren en beheren van met name digitale informatie gecompliceerd maken. Ze hebben te maken met de bijzondere kenmerken van digitale informatie en de afspraken en regels omtrent authenticiteit.