Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Authenticiteit vaststellen

Authenticiteit is een kernbegrip bij het bewaren van documenten. Authenticiteit betekent dat een document ‘overeenstemt met het oorspronkelijke’ aldus Van Dale. Het mag niet veranderd of gecorrumpeerd worden als daarmee het origineel wordt aangetast. Zo is een besluit van het parlement in de regel een papieren document, waarop de datum en de namen van de partijen zijn weergegeven. Dit maakt het document tot een waardevolle, oorspronkelijke bron van kennis. Niets aan dit Kamerstuk mag worden veranderd nadat het is gemaakt. Mochten er toch ongeoorloofd wijzigingen in worden aangebracht, dan zal dit in de regel eenvoudig te zien zijn.

Niet altijd duidelijk

Van een digitaal document is het minder gemakkelijk vast te stellen of het authentiek is, dat wil zeggen of de weergave conform de oorspronkelijk vastgelegde versie is en of het document de beoogde functie heeft behouden. Onduidelijkheid over de maker van een document, of het werkproces waar het stuk bij hoort, brengen de authenticiteit in gevaar.