Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Integriteit

Bij de bepaling of documenten authentiek zijn of niet, is het begrip integriteit belangrijk. Het betekent dat een document intact moet zijn en niet zodanig veranderd of gecorrumpeerd dat de betekenis ervan niet meer duidelijk is. Wijzigingen zijn tot op zekere hoogte aanvaardbaar, zolang de oorspronkelijke betekenis of functie van het document er niet door wordt aangetast.

Risico's van digitale documenten

Digitale documenten lopen, door hun aard, meer risico hun integriteit te verliezen, bijvoorbeeld als een bestand wordt geconverteerd (naar een 'hogere' versie). Neem bijvoorbeeld de zogeheten risicokaarten van de provincies, waarin met kleuren plaatsen staan aangegeven waar gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen. Kleuren hebben op die kaarten een belangrijke betekenis en zij moeten dus in de oorspronkelijke staat bewaard blijven. Een conversie van dit document die kleurverschil geeft (rood wordt groen bijvoorbeeld), tast de integriteit van het document ernstig aan.