Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Verificatie

Het vaststellen van de authenticiteit van een document noemen we verificatie. Daarvoor is informatie nodig, zowel over de oorspronkelijke bedoeling van het document als over het beheer sindsdien. Die informatie kan onder meer worden gewaarborgd door het vastleggen en bewaren van de ontstaanscontext van de documenten en door een adequaat en ononderbroken beheer ('unbroken custody').

Belangrijk

Deze informatie is onontbeerlijk voor degene die twijfelt aan de authenticiteit van een document en daar onderzoek naar wil doen. Voor de Archiefwet maakt het geen verschil of een document een digitale of een fysieke vorm heeft.