Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Informatieverlies op magnetische dragers

Als een magnetische drager op de juiste manier wordt bewaard en behandeld, kan deze zeker tien tot dertig jaar meegaan. Uitzondering hierop zijn diskettes en harde schijven, die een aanmerkelijk kortere levensduur hebben. Door veelvuldig gebruik of een verkeerde manier van bewaren kunnen magnetische dragers beschadigd of zelfs onbruikbaar raken.

  • Mechanische schade ontstaat door slechte of ongelijkmatige winding van de tape en door slechte omgevingsomstandigheden zoals hoge temperatuur en relatieve luchtvochtigheid. Randen van de tape krullen om waardoor de tape onbruikbaar wordt.
  • Chemische schade ontstaat specifiek bij acetaatdragers, het zogenaamde azijnzuursyndroom (vinegar syndrome). Door degradatie wordt azijnzuur gevormd en afgestaan aan de lucht (geëmitteerd), te herkennen aan de penetrante geur. Daardoor krimpt de drager, en ontstaan er blaren en tunnelvorming. Door deze schade vervormt het beeld of het geluid. Ook kan er signaalverlies optreden, waardoor de helderheid van het beeld of geluid afneemt.