Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Informatieverlies op optische dragers

Onder ideale bewaaromstandigheden hebben optische opslagmedia een levensduur tot wel honderd jaar. Bij het beschrijven kunnen echter al fouten ontstaan. Verlies van informatie kan ook het gevolg zijn van verval en het in onbruik raken van apparatuur of programmatuur die nodig is om de informatie leesbaar of zichtbaar te maken.

Levensduur

Over de levensduur van met name de cd-R en dvd-R is veel onduidelijkheid. Een goede voorspelling is niet te geven. Daarvoor zijn er teveel factoren in het spel: de kwaliteit van het materiaal waaruit de cd-R bestaat, de kwaliteit van de data, de bewaaromstandigheden én last but not least, de manier waarop men met de cd's en dvd's omspringt.