Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Goed bewaren van magnetische dragers

Magnetische dragers moeten in een schoon depot worden bewaard, in een stabiele fysische omgeving. Dat betekent een lage temperatuur en lage luchtvochtigheid. De emulsie op de magneetband is gevoelig voor stof, vuil, UV-straling, sterke temperatuurswisselingen en magnetische velden, zoals van magneten, motoren, scanners, et cetera.
Ook de verpakking moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. Plaats de magnetische dragers altijd in een kleurloos, transparant polypropyleen [PP] of polyethyleen [PE] doosje zonder inlay- (tenzij van papier van NEN 2728 kwaliteit), of omslagmogelijkheid. Etiketten op de doosjes moeten van archiefkwaliteit zijn en worden aan de buitenzijde geplakt. Plaats de dozen met banden staande in een passende zuurvrije PAT-geteste archiefdoos. De banden mogen niet scheef staan of omvallen. Vul de loze ruimte op met variabele en beweegbare aandrukstrips. Plak aan de buitenzijde een etiket waarop alle gegevens van de inhoud en de codes van de banden staan.

Voor magnetische dragers als diskettes en floppydisks gelden dezelfde bewaarvoorschriften. Ze kunnen het het beste worden bewaard in een speciaal daarvoor bestemde envelop, met gesloten beschermingsschuifje. AMPEX-banden kunnen beter niet in de gangbare PVC-boxen bewaard worden, want die verharden en crackeleren door weekmakers. Deze weekmakers tasten ook de band aan. Gebruik als het depot geen extra filtering heeft tegen chemische luchtverontreiniging liever een 'molecular sieve' of een PP of PE anti-corrosiezakje met zipclip. Bij onbeschermde banden is het gebruik van katoenen handschoenen vereist. Raak echter nooit het datagedeelte van een onbeschermde band aan, ook niet met de handschoenen.