Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Tijdig verversen van opslagmedia

Opslagmedia, of het nu floppydisks of dvd's zijn, bieden niet de garantie op blijvende toegankelijkheid van de opgeslagen digitale informatie.Ten eerste neemt de kwaliteit van de opslagmedia met de jaren af en ten tweede verdwijnt de hardware die nodig is om de media te lezen. Denk bijvoorbeeld aan de drive waarin een floppydisk moet worden geschoven. Bovendien veroudert de software die nodig is om de bestanden in te lezen en correct te interpreteren, in een snel tempo.

Mediamigratie

Om te voorkomen dat door de genoemde oorzaken informatie verloren gaat, is het zaak de opgeslagen gegevens tijdig over te zetten naar een ander, meer courant opslagmedium. Naast mediamigratie (het regelmatig verversen van de drager) is het van belang om opslagmedia op de juiste manier te behandelen zodat ze de tand des tijds goed kunnen doorstaan.