Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Inktvraat

Het Instituut Collectie Nederland ontwikkelde een methode om verval van papier door ijzergallusinktvraat te stoppen. De methode bestaat uit twee fasen. Het zuur in de inkt wordt geneutraliseerd met calciumbicarbonaat. De oxidatieremmer calciumfytaat bindt de metaalionen, waardoor de inktvraat geen kans meer krijgt.

In de praktijk

Het restauratie-atelier van het Nationaal Archief past deze methode toe. Archief dat door inkvraat is aangetast, wordt na de behandeling met calciumfytaat en calciumbicarbonaat hersteld op een aanvezelstraat. Tijdens dit proces voegt de aanvezeleenheid kunstmatig nieuwe vezels aan het papier toe, zodat gaten worden aangevuld.

Meer informatie kunt u vinden op de Iron gall ink corrosion website

U kunt ook het document Inktvraat behandelen tijdens het aanvezelen downloaden.