Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Keuzemodel conservering

Om een stuk te conserveren, zullen er ten allen tijde keuzes moeten worden gemaakt. Daarvoor is gedegen kennis nodig van de materiële staat, de uniekheid van bepaalde stukken of series en de gebruiksfrequentie. Op basis van een analyse van deze gegevens worden prioriteiten gesteld. Ook wordt een keuze gemaakt uit de beschikbare conserveringsopties, waarbij de analyse van de kosten en baten doorslaggevend is.

Proces

Om structuur aan te brengen in dit keuzeproces is een model ontwikkeld. Dit model gaat uit van een indeling van de totale collectie in 3 categorieën:

  1. In redelijke materiële staat. Veel geraadpleegd of object van publieksprogramma’s, gericht op vergroting van het gebruik;
  2. In slechte materiële staat. Of kwetsbaar door snel verouderingstempo in verband met slechte kwaliteit van dragers en inkten. Veel gevraagd, maar beperkt raadpleegbaar;
  3. Objecten met een bijzondere (materiaal-) historische waarde en om die reden onttrokken aan gebruik.

In principe wordt aan elke categorie evenredige aandacht besteed in de conserveringsplanning en budgettering.

Bepalende factoren

Afhankelijk van de volgende factoren wordt bepaald wat er met een bepaalde collectie moet gebeuren:

  • hoeveelheid objecten
  • soort objecten
  • functie van de objecten
  • intrinsieke waarde van de objecten
  • soort schade
  • mate van schade
  • einddoel van de behandeling

Behandelingen zijn heel divers en variëren van kleine ingrepen aan een archief van wel twintig meter tot een complete restauratie van één enkel topstuk.