Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Praktische richtlijnen voor Archiefbeheer

Duurzame Archiefbescheiden

In de Archiefregeling 2009, die vanaf 1 april 2010 van kracht is, is de normering vastgelegd aan welke materiële staat archiefdragers en verpakkingsmiddelen moeten voldoen voordat zij worden overgedragen aan het Nationaal Archief. Deze regeling is een uitwerking van de Archiefwet 1995.

Kaarten en tekeningen

Het Nationaal Archief heeft gekozen voor een viertal opbergsystemen. Afhankelijk van de grootte van de kaarten en tekeningen worden deze geborgen in omslagen, affichemappen, los in ladenkasten of worden ze op rollen bewaard.

Fotomateriaal

Alle verpakkingsmaterialen voor foto's moeten PAT (Photographic Activity Test) getest zijn.
In een gemiddeld foto archief worden 6 soorten fotomaterialen onderscheiden die als afzonderlijke groepen verpakt dienen te worden.

Verpakking

Alle verpakkingsmaterialen voor archieven die overgebracht worden naar het Nationaal Archief dienen aan de kwaliteitseisen van het ICN (Instituut Collectie Nederland) te voldoen.
Bij gebruik van nieuwe verpakkingsmaterialen moeten testrapporten te overleggen zijn. Daarnaast moet al het aangeboden archief voorzien zijn van de juiste soort/maat verpakking. Alle archieven worden vóór overbrenging naar het Nationaal Archief getoetst op de wijze waarop de "goede materiele staat" is uitgevoerd.