Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Preventie

Om in de toekomst schade aan archieven te voorkomen is een regeling opgenomen in de archiefwet. Het betreft hier wettelijk vastgestelde normen voor archiefmateriaal. Het gaat hierbij zowel om dragers als om het verpakkingsmateriaal.

Daarnaast zijn er normen opgesteld om de risico‚Äôs bij het overbrengen van de archieven naar het Nationaal Archief zoveel mogelijk te verkleinen. Het gaat hier om normen voor de staat van de stukken, de verpakking en etikettering:

Normen Archiefmateriaal

De recent ontwikkelde normering voor archiefmateriaal beschrijft aan welke eisen een nieuw te vormen archief moet voldoen om een zo lang mogelijke levensduur te hebben. Deze normen zijn opgenomen in de Archiefregeling 2009, die op 1 april 2010 van kracht is geworden. Hierin staan de belangrijkste factoren beschreven die van binnen uit schade aan archiefstukken veroorzaken; twee veel voorkomende schades door het materiaal zijn inktvraat en het azijnzuursyndroom. Hieruit volgt een serie van binnenlandse en buitenlandse normen waaraan archiefmaterialen moeten voldoen. Ook wordt de verpakking van het nieuwe materiaal besproken. Voor reeds gevormde archiefbescheiden geldt de regeling niet, met uitzondering van de verpakkingseisen.

In deze regeling zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Papier en kantoorartikelen
  • Machine leesbare opslagmedia (magnetisch en optisch)
  • Verpakking en etikettering

Normering archiefruimten

Deze recent ontwikkelde norm geeft aan hoe een depot ontworpen en gebouwd moet worden. Deze normen zijn eveneens opgenomen in de Archiefregeling 2009, die op 1 april 2010 van kracht is geworden. Hierin staan de belangrijkste omgevingsfactoren beschreven die schade aan het archief kunnen veroorzaken. De daaruit volgende eisen zorgen voor een archiefdepot waarin negatieve factoren zoveel mogelijk beperkt blijven.

In deze regeling zijn de volgende onderwerpen opgenomen:

  • Bouwkundige voorzieningen
  • Klimaatregeling, milieu en verlichting
  • Brandpreventie
  • Inrichting