Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Behoud door verfilming en digitalisering

Het Nationaal Archief stelt archieven die erg kwetsbaar zijn en/of vaak worden geraadpleegd, beschikbaar op microfilm of in gedigitaliseerde vorm. Zo hoeven de originelen niet te worden geraadpleegd en blijven ze gespaard. Het behoud van de inhoud is in de vorm van een microfilm gegarandeerd. Goede normen voor microverfilming zijn hierbij essentieel. In de Archiefregeling 2009, die vanaf 1 april 2010 van kracht is, zijn hiervoor specificaties opgenomen (substitutieverfilming).

Degene die opdracht geeft voor verfilming of digitalisering is verantwoordelijk voor een goede aanlevering van de documenten. De objecten mogen bijvoorbeeld niet te kwetsbaar zijn en de tekst moet goed verwerkt kunnen worden. Soms is het dan nodig de documenten voorafgaand aan de verfilming of digitalisering te restaureren. (Voor de gevallen waarin de documenten voorafgaand aan de digitalisering geconserveerd worden, heeft het Nationaal Archief een 'Beslismodel voorbereiding digitalisering' opgesteld.)

De opdrachtgever moet daarnaast diverse keuzes maken, die betrekking hebben op:

  • formaat film,
  • gradatie van de film,
  • densiteit van de opnames.

Kleurendia

Voor het verfilmen van kleurrijke kaarten volstaat microverfilming niet. De kaarten zijn vaak te groot en de kleuren die het object juist zo bijzonder maken, vervallen bij de zwart-wit micro-opnames. Het Nationaal Archief heeft in het verleden kaarten en andere bijzondere objecten op grootbeeld kleurendia opgenomen. De topstukken die normaal gesproken niet geraadpleegd mogen worden zijn op deze manier toch nog toegankelijk voor een groter publiek.

De houdbaarheid van een kleurendia is echter beperkt. Het Nationaal Archief werkt daarom met een 'moeder' kleurendia waarvan de fotograaf gebruikskopie├źn maakt. De 'moeder' is onder goede omstandigheden circa 50 jaar houdbaar.

U kunt de normen voor microverfilming en de normen voor reproductie op kleurendia downloaden.

Digitalisering

Digitalisering maakt het mogelijk de mooiste objecten van het Nationaal Archief onbeperkt beschikbaar te stellen via databases en internet. Maar objecten kunnen niet zonder meer gedigitaliseerd worden. Net als bij verfilming, mogen ze niet te kwetsbaar zijn en het beeld moet goed te digitaliseren zijn. Digitalisering is geen conserverende techniek. Digitale beschikbaarstelling van delen van archieven leidt vaak tot toename in raadpleging van de originelen.