Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Research & Development

Het Nationaal Archief stelt zich ten doel om kennis te genereren en te verspreiden over archiefconservering: met name op het gebied van beleid en preventieve conservering, bewaring en opslag van archiefmateriaal. Zij adviseert belangstellenden (al dan niet tegen betaling) over de aanpak van collectiegebonden problemen en collectiebehoud. U kunt hiervoor contact opnemen via het e-mailadres kennismakelaar@nationaalarchief.nl.

Deelname aan werkgroepen

Het genereren en verspreiden van kennis gebeurt onder andere door deelname aan nationale en internationale werkgroepen en projecten. Op een aantal gebieden binnen conservering zorgt bijvoorbeeld het werken met normen en standaards voor een betere onderlinge afstemming. Denk hierbij aan normeringen voor kwaliteit van materiaal, verpakking en verfilming.

Het Nationaal Archief heeft meegewerkt aan de ontwikkeling van ICN kwaliteitseisen op het gebied van object - en verpakkingsmaterialen. Verder heeft het Nationaal Archief zitting in commissie 342346 Conservering van cultureel erfgoed van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) en het European Committee for Standardization (CEN). Deze commissie werkt op het gebied van regelgeving en vaststellen van de normering papier.

Daarnaast worden er cursussen gegeven, workshops, trainingen en stagebegeleiding.

Documentatiecentrum

Verder beschikt het Nationaal Archief over een eigen documentatiecentrum op het gebied van conservering. De collectie bevat:

  • ca. 1.000 banden
  • ca. 80 tijdschrifttitels, waarvan 45 lopende abonnementen
  • ca. 2000 artikelen en diverse videobanden op het gebied van documentconservering (papier, kaarten, tekeningen, banden, boeken, foto’s en digitale media) en conserveringsbeleid
  • onderzoeksrapporten met betrekking tot massa-ontzuringsprojecten en klimaatverbetering; externe bezoekers kunnen deze publicaties raadplegen via de studiezaal van het Nationaal Archief
  • een zeer uitgebreide literatuurlijst over conservering in tropische klimaten.