Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Aantonen van verval

Het Image Permanence Institute in de Verenigde staten heeft speciale zuurdetectiestrips ontwikkeld die de aantasting van fotomaterialen kunnen aantonen. Deze zogenoemde AD-strips worden gedurende een vastgestelde periode bij het acetaatmateriaal geplaatst. Aan de hand van een referentiestrip krijgt de onderzoeker vervolgens een kwantitatieve indicatie van het probleem. Onlangs heeft het Nationaal Archief een NIR (Near Infrared spectrometer) aangeschaft om op non-destructieve wijze de aard van filmmateriaal en de mate van verval te kunnen meten.