Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Behoud van foto's

In samenwerking met een fotorestaurator heeft het Nationaal Archief een gemechaniseerd systeem ontwikkeld om de emulsie te scheiden van de degraderende drager. Vervolgens zet de restaurator de emulsie op een stabiele drager. Dat proces is echter zo bewerkelijk dat een grootschalige toepassing van deze methode helaas (nog) niet mogelijk is.

Om te voorkomen dat de collectie van het Algemeen Nederlands Fotopersbureau (ANEFO) straks helemaal onbruikbaar is, heeft het Nationaal Archief de bedreigde collectie ingevroren. Op die manier wordt het degradatieproces vertraagd.
Dupliceren is een geschikte methode om het beeld te behouden van een negatief dat nog niet is vervormd door het azijnzuursyndroom.