Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Massa-ontzuring

Een groot deel van de Nederlandse archieven uit de negentiende en twintigste eeuw heeft te lijden van verzuring. 1,5 % van de collectie is bros en 6,3 % van de collectie wordt bedreigd. Dit komt deels door de gebruikte grondstof (autonoom verval) en deels door externe omstandigheden (inadequate opslag).

Voor de behandeling van deze archieven past het Nationaal Archief massa-ontzuring toe. Er wordt gebruik gemaakt van de Bookkeeper methode. De uitvoering ervan is in handen van Preservation Technologies BV te Heerhugowaard. Meer informatie over deze methode kunt u vinden bij schade.