Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Ontzuring

Het CNC testte verschillende methodes van massa-ontzuring. Een kenmerk van deze methodes is dat water in het ontzuringsmiddel ontbreekt. Hierdoor kan de methode op grote schaal worden toegepast. Ook de mogelijke schadelijke invloeden van de verschillende methodes werden onder de loep genomen. Er bleek niet één bij uitstek geschikte methode voor massaconservering te bestaan.

In eerste instantie koos het Nationaal Archief voor ontzuren bij AKZO in Houston, Verenigde Staten, maar in 1993 stopte AKZO met de ontzuringsactiviteiten. De werkzame stof in deze methode was di-ethyl zink.

Vervolgens stapte het Nationaal Archief over op het massa-ontzuringsmiddel ‘Bookkeeper’ van Preservation Technology Inc. in het Amerikaanse Pittsburg. In 1998 nam de firma Preservation Technology B.V. ook in Nederland een ‘Bookkeeper’-installatie in gebruik. De uitvoering ervan is in handen van Preservation Technologies BV te Heerhugowaard. De werkzame stof in ‘Bookkeeper’ is magnesiumoxide.