Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

UPAA, Universal Procedure Archive Assessment

De eerste stap naar conserveringsbeleid op lange termijn is kennis van de fysieke toestand van archieven. Een-op-een schade-inventarisaties kosten echter veel tijd. Daarom heeft het Nationaal Archief in nauwe samenwerking met TNO het model Universal Procedure Archive Assessment, kortweg UPAA, ontwikkeld. Hierbij worden op basis van een steekproef gegevens verzameld over de staat van de archieven. Uitgangspunt van dit model is de raadpleegbaarheid van de archieven.

Vrij recent is een extra module ontwikkeld waarmee de schade door verzuring kan worden vastgesteld. Deze module is getest en in praktijk gebracht in Duitsland en Hongarije. De wens is om de toepassingsmogelijkheden van UPAA verder uit te breiden. Op het verlanglijstje staat bijvoorbeeld nog een module voor kaartmateriaal en voor fotografische collecties.