Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Geordende en toegankelijke staat archieven

De Archiefwet schrijft voor, dat archieven van overheidsorganisaties in goede, geordende, en toegankelijke staat moeten worden beheerd en bewaard, zodat ze te raadplegen zijn zolang als dat nodig is. De eisen die de overheid stelt aan de ‘geordende en toegankelijke staat’ zijn vastgelegd in de Archiefregeling.