Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archiefruimten

De Archiefwet bepaalt welke eisen worden gesteld aan de ruimten waarin bij overheidsorganisaties archieven worden bewaard. Vanwege het behoud van de archiefbescheiden moeten ze in een zo vroeg mogelijk stadium in een ‘beschermde’ omgeving worden opgeborgen. Dit stadium vangt aan nadat de zaken administratief zijn afgehandeld.

Klimaat en beveiliging

Het Archiefbesluit 1995 stelt dat nieuwe en vernieuwde archiefruimten zo gebouwd moeten worden dat archieven bij calamiteiten zo min mogelijk gevaar lopen. Ook moeten archiefruimten beveiligd zijn tegen brand, inbraak en wateroverlast. Klimaat- en luchtbeheersing dienen zowel het natuurlijk verval als milieu-invloeden te beperken. De exacte eisen die worden gesteld aan de bouw en inrichting van archiefruimten zijn vastgelegd in de ministeriële regeling bouw en inrichting archiefruimten en archiefbewaarplaatsen. Deze regeling maakt onderscheid tussen

  • archiefruimten waarin permanent te bewaren archiefbescheiden tijdelijk worden opgeslagen;
  • openbare archiefbewaarplaatsen waarin de archiefbescheiden definitief worden bewaard.

Per 1 april 2010 is de Archiefregeling 2009 leidend op het vlak van klimaat en beveiliging.