Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Het Nationaal Archief en NEN-/ISO-standaardisatie

De International Organization of Standardisation (ISO) ontwikkelt en beheert internationale standaarden op heel veel vakgebieden. Ook voor informatie- en archiefmanagement. Het gebruik van standaarden wordt ingezet ter verbetering van de eigen bedrijfsvoering en interoperabiliteit of om te voldoen aan wet- en regelgeving.

Landen kunnen lid worden van een ISO-commissie. Momenteel zijn er 164 deelnemende landen. Zij worden  vertegenwoordigd door hun nationale standaardisatieorganisatie. In het geval van Nederland is dat het Nederlands Normalisatie Instituut, NEN. De bijdrage van NEN aan ISO wordt in een nationale commissie voorbereid. Deze commissie verzorgt de vertaling van ISO-normen naar de Nederlandse praktijk en ontwikkelt ook normen die alleen op nationaal niveau van toepassing zijn. Daarnaast onderzoekt de commissie of ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot een behoefte aan nieuwe standaarden.

Predicaat NEN-ISO of NEN

ISO-standaarden die door NEN worden geaccepteerd krijgen het predicaat NEN-ISO en worden in sommige gevallen naar de Nederlandse situatie vertaald. Daarnaast kan de NEN-commissie eigen standaarden of praktijkrichtlijnen ontwikkelen die alleen het predicaat NEN krijgen (zoals NEN 2082).  

Actieve rol Nationaal Archief in ISO-commissie 

Het Nationaal Archief hecht aan standaardisatie, omdat dit bijdraagt aan de kwaliteit van informatiebeheer en de bevordering van interoperabiliteit. Internationale samenwerking draagt daarnaast bij aan kennisdeling en –opbouw waar binnen en buiten het Nationaal Archief van geprofiteerd kan worden. De ISO-commissie die zich bezighoudt met standaarden op het gebied van informatie/recordsmanagement is ISO TC46/SC11. Het Nationaal Archief werkt in deze commissie mee aan de ontwikkeling en het beheer van ISO-standaarden voor informatie- en archiefmanagement, zoals standaarden voor archiefbeheer (ISO 15489) en metadatering (ISO 23081). Het Nationaal Archief vertegenwoordigt in deze de NEN.

De commissie bestaat uit meerdere werkgroepen, die elk werken aan de (door)ontwikkeling van standaarden of technische rapporten. Daarnaast onderzoeken ad-hoc werkgroepen of ontwikkelingen in het vakgebied leiden tot een behoefte aan nieuwe standaarden. De commissie komt jaarlijks plenair bijeen om de ontwikkeling van ISO-normen te bespreken, bij te stellen of om afspraken te maken over het ontwikkelen van nieuwe standaarden die in een behoefte voorzien.