Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Standaarden records-managementfunctionaliteit in informatiesystemen

Er zijn meerdere standaarden beschikbaar die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen en implementeren van een recordsmanagementfunctionaliteit in informatiesystemen: NEN, Moreq en NEN-ISO. De inhoud van de eisen in deze standaarden overlappen deels. Afhankelijk van de organisatorische context kunnen een of meerdere van deze standaarden gebruikt worden voor het stellen van (niet-)functionele eisen aan informatiesystemen.  

NEN 2082

De Nederlandse norm NEN 2082 (2008) beschrijft eisen voor recordsmanagementfunctionaliteit in informatiesystemen.

Moreq2010

Moreq2010 (Modular requirements for records systems) is ontwikkeld in opdracht van de Europese Commissie en wordt beheerd door het DLM forum. Afhankelijk van de context kunnen organisaties een of meerdere modules van deze standaard gebruiken voor het ontwerpen en inrichten van recordsmanagementsystemen. De standaard bevat functionele en niet-functionele eisen.

NEN-ISO 16175

Deze standaard bestaat uit 3 delen en beschrijft principes en eisen voor records in informatiesystemen. Deel 1 beschrijft algemene principes voor het beheren van records in een elektronische kantooromgeving , deel 2 beschrijft functionele eisen specifiek voor records-managementsystemen, deel 3 beschrijft functionele eisen voor business systemen (ook wel vakapplicaties genoemd).