Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Archieven Portaal Europa (APEx-project (2012-2015))

Met de toename van het aantal archiefinstellingen dat gebruik maakt van internet voor het verlenen van toegang tot hun materiaal, groeide binnen de Europese archiefgemeenschap ook de behoefte om de ervaring en deskundigheid op dit gebied te bundelen, teneinde samen één gemeenschappelijk archieven portaal in te richten.

Het eContentplus programma van de Europese Unie bood daartoe zowel een extra stimulans als een financieel draagvlak en op 15 januari 2009 startten 12 Europese nationale archieven, waaronder het Nationaal Archief, het APEnet-project om samen te bouwen aan de inrichting van een gemeenschappelijk archievenportaal: het 'Archives Portal Europe' (APE).

Het huidige APEx-project (Archives Portal Europe network of eXcellence) dat in maart 2012 van start is gegaan, is een vervolg op het APEnet project. Binnen dit nieuwe project wordt nu met 29 Europese nationale archieven en instellingen, waaronder wederom het Nationaal Archief, aan het uitbouwen en verbeteren van het Archieven Portaal Europa gewerkt. 

Standaarden

Het APEx-project is een zogenaamd 'Best Practice Network'-project binnen het ICT PSP programma (de opvolger van het eContentplus programma), hetgeen betekent dat het bij het tot stand brengen van het gewenste resultaat gebruik moet maken van bestaande inzichten, standaarden en technologieën ('best practices').

Het Archieven Portaal Europa, dat al draait op de internationaal erkende standaarden EAD (Encoded Archival Description) en EAG (Encoded Archival Guide), zal dan ook in het kader van het APEx-project worden uitgebreid met meer standaarden, zoals, EAC-CPF (Encoded Archival Context - Corporate bodies, Persons and Families).

Het project heeft een looptijd van 3 jaar en kent als belangrijkste mijlpalen de oplevering van verbeterde versies van het door het APEnet- project opgeleverde Archieven Portaal Europa in 2013 en 2014 en de oplevering van een volledig doorontwikkelde en met web 2.0 functionaliteit opgetuigde definitieve versie in februari 2015. Ondertussen zal het project consortium ook werken aan de oprichting van een stichting die na afloop van het APEx-project het beheer van het Archieven Portaal Europa zal overnemen. Het project streeft hiermee naar het verbreden, vergroten, verbeteren en op lange termijn in stand houden van wat bereikt is in het APEnet-project.

Meer informatie

Uitgebreide informatie is te vinden op de website van het APEx-project. Meer informatie over het Archieven Portaal Europa, zie de folder Archives Portal Europe (APE) 2015.

Voor meer specifieke informatie over de bijdrage van het Nationaal Archief aan het APEx-project kunt u contact opnemen met contact@nationaalarchief.nl.