Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

APEx en Europeana

Naast de hoofddoelstelling –alle Europese burgers gemakkelijk online toegang verschaffen tot de inhoud van het collectieve geheugen zoals opgeslagen in archieven– kent het APEx-project nog een tweede doelstelling, namelijk bijdragen aan de ontwikkeling van het Europeana portaal. Dit is het vlaggenschip project van de Europese Unie, dat tot doel heeft de Europese burger via internet toegang te verschaffen tot de digitale collecties van alle 'cultuurdomeinen' (bibliotheken, archieven, musea, audio-visuele collecties, etc.).

APEx toeleverancier voor Europeana

Het Archieven Portaal Europa zal dan ook uiteindelijk namens het Europese 'cultuurdomein' archieven, als toeleverancier (aggregator) voor Europeana fungeren. Daardoor komt de rijke schat aan Europees archiefmateriaal die het Archieven Portaal Europa zal gaan bieden, breder onder de aandacht. Bovendien kan deze dan binnen het Europeana portaal ook gemakkelijk aan cultureel erfgoed objecten van instellingen van andere 'cultuurdomeinen' worden gekoppeld.

Content Nationaal Archief via APEx naar Europeana

Het Nationaal Archief is contentleverancier voor het Europeana-project, maar zal vanwege haar actieve rol in het APEx-project haar content via het Archieven Portaal Europa aan Europeana aanleveren.

Meer informatie