Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Rol Nationaal Archief binnen APEx

Het Nationaal Archief draagt de verantwoordelijkheid voor 2 van de in totaal 8 werkpakketten: het project-management en de continuïteit.

Project-management

Het project-management zorgt voor de contacten met de Europese Commissie (EC) en de coördinatie van het totale APEx project met zijn verschillende werkpakketten. Het project-management rapporteert over de voortgang aan de APEx Project Board (PB) en de APEx Executive Steering Committee (ESC), waarin alle consortium partners zijn vertegenwoordigd.

Continuïteit

Dit werkpakket heeft als doel een Archieven Portaal Europa Stichting op te zetten en daardoor de continuïteit en duurzaamheid van het portaal na dit tweede project te borgen.

Behalve als trekker van de twee bovengenoemde werkpakketten speelt het Nationaal Archief een belangrijke rol in alle andere werkpakketten.