Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

PLANETS

Het Nationaal Archief was één van de zestien partners in het toonaangevende PLANETS-project (2006-2010). In dit project werkten Europese archieven, bibliotheken, universiteiten en bedrijven samen aan een geïntegreerde benadering van 'digital preservation'.

Er zijn diverse tools en oplossingen beschikbaar voor duurzame bewaring en toegankelijkheid van individuele bestanden. PLANETS heeft onderzoek gedaan naar de robuustheid van bestaande oplossingen en ook nieuwe oplossingen uitgedacht. De uitdaging is echter niet het evalueren, bewerken en duurzaam bewaren van individuele bestanden, maar juist collecties met soms miljoenen stukken. Dat kan alleen maar door het werk te automatiseren, waarbij de beschikbare oplossingen onderling samenwerken.

Na vier jaar PLANETS is het bestaande onderzoek onder de loep genomen, geactualilseerd en waar nodig aangevuld. Daarnaast zijn de concepten vertaald naar toepassingen. Als derde stap is er als demonstrator een 'software suite' gebouwd, die diverse tools samenbrengt in een geïntegreerd geheel. Ten slotte is vanuit het project veel aandacht besteed aan voorlichting en training van professionals in het Europese veld.

Lees meer over de rol van het Nationaal Archief in Planets.
Algemene informatie staat op de website van PLANETS.