Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Programma Gedeeld Cultureel Erfgoed

Het Nationaal Archief is al sinds 2009 betrokken bij het programma Gedeeld Cultureel Erfgoed (GCE). Het wordt gefinancierd vanuit de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en van Buitenlandse Zaken (BZ). Programma GCE richt zich op  het duurzaam in stand houden van gedeeld cultureel erfgoed. Daarnaast streeft het naar verbetering van de toegankelijkheid van dit erfgoed en is het gericht op het zichtbaar maken van het gedeeld verleden.

Beleidskader

De ministeries van OCW en BZ hebben gezamenlijk een beleidskader voor het GCE-programma 2013-2016 opgesteld. In dit beleidskader staan de ambities met betrekking tot GCE en geeft structuur aan de uitvoering. Het nieuwe beleidskader voor de periode 2017 – 2020 is opgesteld en treedt vanaf 1 januari 2017 in werking.

Partners

Australië, Brazilië, India, Indonesië, Japan, de Russische Federatie, Sri Lanka, Suriname, de Verenigde Staten en Zuid-Afrika zijn door de Nederlandse overheid als prioriteitslanden aangewezen. Met deze landen wordt intensief samengewerkt aan GCE-projecten.

Het programma wordt uitgevoerd door de 2 Nederlandse rijksdiensten voor cultureel erfgoed: het Nationaal Archief en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Dit gebeurt in samenwerking met DutchCulture (DC), de partnerinstellingen in de prioriteitslanden en de Nederlandse ambassades in deze landen.

Projectvoorstellen

Voor de uitvoering van projecten hebben de betrokken ministeries een bedrag gereserveerd. Relevante projectvoorstellen kunnen ingediend worden bij de DC en de Nederlandse ambassade in het betreffende prioriteitsland. Voor de periode 2013 – 2016 is de aanvraagperiode al afgerond. Houd voor de nieuwe periode 2017 – 2020 de website van DutchCulture in de gaten.

Nieuws en nieuwsbrief

DC brengt om de maand een Engelstalige digitale nieuwsbrief uit over de ontwikkelingen en projecten op het gebied van gedeeld cultureel erfgoed. Wanneer u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden bij DutchCulture.