Nationaal Archief (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap)

Atlantic World and the Dutch (AWAD) (2004- )

Atlantic World and the Dutch (AWAD) is in 2004 geïnitieerd door het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkenkunde (KITLV).
AWAD heeft tot doel het bevorderen van de bestudering en het behoud van gemeenschappelijk cultureel erfgoed dat ontstaan is uit het contact tussen Nederlanders met volkeren uit zowel Afrika als de beide Amerika’s.

Een belangrijk onderdeel daarvan is het identificeren van relevante geschreven bronnen binnen de archieven van de betrokken landen. Een ander element behelst het inventariseren van projecten die de materiële en immateriële erfenis van de Nederlandse aanwezigheid overzee beschermen of bestuderen. Het Nationaal Archief zet zich samen met Erfgoed Nederland en het KITLV in voor continuering van AWAD en wil daarbij ook de landen in de Oost gaan betrekken.